Schoolvisies

Schoolvisie

 

 

Onze school, De Wimpel, maakt deel uit van Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs. We zijn een school voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Uitgaande van onze eigen talenten, dachten we na over de invulling van goed kwalitatief onderwijs voor onze leerlingen.

 

Onze missie

 

Op het einde van het zesde leerjaar willen wij als school leerlingen afleveren met een goed gevulde rugzak vol kennisinhouden en attitudes, klaar om een nieuwe stap te nemen in hun onderwijsloopbaan en om zich verder te ontplooien als wereldburger binnen een samenleving vol diversiteit.

 

Onze visie

 

Om deze missie te realiseren :

> werkt de school rond een hoog welbevinden bij leerlingen en leerkrachten

> biedt het team zeer veel kansen aan de leerlingen om hun talenten te ontdekken en verder te ontplooien.

> verwacht de school wederzijds respect en een fijne omgang tussen ouders, leerlingen en leerkrachten.

> zorgt de school voor uitdagende en motiverende activiteiten die aanzetten tot zelfstandigheid en samenwerking.

> streeft de school naar professionaliteit door open te staan voor nieuwe tendensen.

> ontwikkelt de school een brede samenwerking met ouders en andere externe partners.