Talenbeleid

Ons talenbeleid

 

 

Visie van het talenbeleid in de BS De Wimpel:

 

De voertaal op onze school is Nederlands. We vragen dan ook dat iedereen een inspanning doet om het Nederlands te leren of het Nederlands te begrijpen, dit alleen in het belang van het kind.

 

We willen dat ons talenbeleid een stimuli weergeeft om de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen.

 

De thuistaal en de cultuur van de leerling worden op onze school positief onthaald en gerespecteerd. Het gebruik van de thuistaal op de speelplaats wordt toegelaten in het enthousiasme van het spel. Een goede kennis van de thuistaal heeft immers ook een positief effect op de kennis van het Nederlands en is belangrijk voor het welbevinden van de leerlingen. Ouders spreken dus best altijd hun moedertaal met de kinderen. Op school stimuleren we de leerlingen wel om zoveel mogelijk Nederlands te gebruiken om zo hun taalvaardigheid te versterken.

 

Het welbevinden van ouders, het wederzijds respect vinden we belangrijk. We begroeten iedereen in het Nederlands, we verwachten dit ook van onze ouders .

 

De oudergesprekken verlopen in het Nederlands. Ouders die zich niet sterk genoeg voelen om het gesprek in het Nederlands te voeren, kunnen steeds vragen om een tolk in te schakelen. Wanneer er geen tolk kan ingeschakeld worden, kan de ouder Frans of Engels spreken, maar wordt er gerespecteerd dat de leerkracht Nederlands spreekt.

 

In schriftelijke communicatie wordt het hoofddoel van de brief weergegeven met een pictogram/afbeelding.

 

In brieven geschreven door de leerkrachten aangaande uitstappen, materiaal voor de klas,… worden naar leeftijdsgroep afgebouwd met pictogrammen. We appreciëren de moeite van de ouders die in het Nederlands schriftelijk communiceren. We laten een andere taal (Frans & Engels) toe in 1 richting (ouder -> leerkracht). De leerkrachten antwoorden met een korte mededeling “oké”, “ , ”,“ ”.