Troeven

 • kwaliteitsvol onderwijs
 • enthousiast en professioneel team
 • grondige leerbegeleiding van de kinderen
 • naschools aanbod met activiteiten
 • schoolbus
 • ruim aanbod schooluitstappen
 • warme maaltijden
 • meerdaagse uitstappen in de derde graad, zeeklassen. 
 • Digitale borden vanaf de derde kleuterklas
 • IPADS
 • Laptops voor kinderen
 • deelname aan OVSG toetsen in het zesde leerjaar : juni.
 • Kinder- en jongerencoach : lees meer