Het schoolreglement


In het schoolreglement staan wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.


U tekent het schoolreglement bij de inschrijving van uw kind.


Via de link komt u terecht bij het schoolreglement van onze school.


Hier vindt u de link naar het schoolreglement :


          SCHOOLREGLEMENT 2018-2019