Extra info over maximumfactuur

De scherpe maximumfactuur: dit zijn bedragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling …). 

Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het  jaarlijks verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht voor L3.

Per schooljaar mag men voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van maximaal  

                        € 45 voor alle kleuterklassen

                        € 90 voor de lagere klassen.

De minder scherpe maximumfactuur : dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd.  Dit zijn de GWP’s zoals bv. zee- en sportklassen.

Voor dit soort activiteiten mag men in de lagere school nog slechts € 445 euro voor de volledige duur van de lagere school vragen.