Kosten

Maximumfactuur

De scherpe maximumfactuur: dit zijn bedragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling …).

Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het  jaarlijks verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht voor L3.

Per schooljaar mag men voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van maximaal 

                        € 50 voor alle kleuterklassen

                        € 95 voor de lagere klassen.

De minder scherpe maximumfactuur : dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd.  Dit zijn de GWP’s zoals bv. zee- en sportklassen.

Voor dit soort activiteiten mag men in de lagere school nog slechts € 480 euro voor de volledige duur van de lagere school vragen.

Warme maaltijden en soep

Maaltijden en/of soep worden jaarlijks schriftelijk aangevraagd.

Soep    € 0,80

Warme maaltijd kleuter    € 3,50

Warme maaltijd lager    € 4,00

De betaling gebeuren maandelijks via facturatie.

Schoolbus

Heen- en terugrit :

Het eerste kind in het gezin : €215

Het tweede kind in het gezin : €172

Het derde en volgende kind(eren) én kleuters in het gezin : €55

Intern busvervoer : €1,25/leerling        -       >25km : €2/leerling

Sportkledij

Short en T-shirt zijn vanaf het 1ste leerjaar verplicht

€ 10 T-shirt (kindermaten 128 tot 176)

€11 T-shirt (volwassenmaten S, M, L)

€ 10,50 sportbroekje (kindermaten 128 tot 176)  

€13 sportbroekje (volwassenmaten S, M, L) 

€ 7 voor de turnzak

€ 5 voor de badmuts                                                                                                                               

€ 7 voor de zwemzak

Deze artikelen zijn verkrijgbaar via de leerkracht.