Directeur en ondersteunend personeel

Mevr. M. Vandenabeele

directeur

Mevr. Jacqueline De Mesmaecker

directie secretaresse

inschrijvingen

Mevr. Rita Dehertogh

adjunct directeur

Mevr. Kim Thiry

boekhouding & opvangverantwoordelijke

Mevr. Estelle Buelens

zorgcoördinator