Directeur en ondersteunend personeel

directeur

Mevr. M. Vandenabeele

adjunct directeur

Mevr. Lies Pieck

directiesecretaresse

Jacqueline De Mesmaecker

boekhouding

Rani De Dyn

zorgcoördinator

Estelle Buelens