Directeur en ondersteunend personeel

directeur

Mevr. M. Vandenabeele

adjunct directeur

directiesecretaresse

Jacqueline De Mesmaecker

boekhouding

Lut Rossignol

zorgcoördinator

Estelle Buelens