Leerkrachten lagere school

juf Melyssa

1ste leerjaar A

juf Peggy

3de leerjaar

juf Tessa

1ste leerjaar B

meester Geert

4de leerjaar

juf Marisa

2de leerjaar

 

 

Muzische vorming voor 4de en 5de leerjaar

juf Myrte

5de leerjaar

Ondersteunend personeel lager onderwijs

juf Cynthia

 

SES

meester Niels

6de leerjaar

juf Bie

 

SES

Meester Edmon

 

Lo leerkracht