Leerkrachten lagere school

1ste leerjaar A

juf Melyssa

3de leerjaar

juf Peggy

5de leerjaar

juf Myrte

1ste leerjaar B

juf Tessa

4de leerjaar

meester Geert

6de leerjaar

meester Niels

2de leerjaar

juf MarisaMuzische vorming voor 4de-5de leerjaar

meester Thomas

Ondersteunend personeel

SES

juf Cynthia

SES

juf Bie

turnleerkracht

meester Edmon