Home

GO! Basisschool De Wimpel


Welkom op de website van onze basisschool.


Wij zijn een multiculturele school en maken deel uit van het gemeenschapsonderwijs in Brussel.


Basisschool De Wimpel bestaat uit een hoofdschool met een kleuter- en lagere afdeling.


Uitgaande van onze eigen talenten, dachten we na over de invulling van goed kwalitatief onderwijs voor onze leerlingen.

Kijk gerust eens verder om nader kennis te maken met onze school, een hart voor talent.

PPGO!

Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs


Het PPGO is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen. Het PPGO is een referentiekader waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het wezenlijk dat de leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes maken. Daaruit blijkt dat het GO! naast onderwijs ook de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt.


Lees meer

SCHOOLVISIE


Onze missie


Op het einde van het zesde leerjaar willen wij als school leerlingen afleveren met een goed gevulde rugzak vol kennisinhouden en attitudes, klaar om een nieuwe stap te nemen in hun onderwijsloopbaan en om zich verder te ontplooien als wereldburger binnen een samenleving vol diversiteit.


ONZE TROEVEN


 • kwaliteitsvol onderwijs
 • enthousiast en professioneel team
 • grondige leerbegeleiding van de kinderen
 • naschools aanbod met activiteiten
 • schoolbus
 • ruim aanbod schooluitstappen
 • warme maaltijden
 • meerdaagse uitstappen in de derde graad, zeeklassen. 
 • smartboarden vanaf het 1ste leerjaar
 • deelname aan OVSG toetsen in het zesde leerjaar : juni.
 • Kinder- en jongerencoach : lees meerDe school bezoeken


Wilt u onze school beter leren kennen ? Wenst u een schoolbezoek ?  Dat kan !


Wij organiseren groepsbezoeken in onze verschillende scholen.


Inschrijven voor een groepsbezoek kan via : mylene.vandenabeele@dewimpel.be

 CANSSTRAAT 14-18, ELSENE


In de hoofdschool zijn 3 kleuterklassen en 7 lagere schoolklassen.

Het lerarenteam is jong en dynamisch en staat dagelijks klaar voor uw kind(eren).

Groepsbezoeken : nog te bepalen