Opvang

OpvangBrengen en ophalen van kinderen       http://www.opvangdewimpel.wixsite.com/welkom  


We profileren ons graag als “warme” school. Ouders zijn zeker welkom in onze gebouwen.


Enkele afspraken:

  • We nemen ’s morgens afscheid in de inkomhal.
  • Verwittig de klasleerkracht indien je kind door iemand anders wordt opgehaald.

                           


Opvang en avondstudie


De opvang voor en na de schooluren is betalend en wordt op de volgende manier berekend:


  • ’s Ochtends: vanaf 07u30 tot 08u40 = € 1,20 per week
  • ’s Avonds = vanaf 15u45 tot 18u00 = € 0,75 per beginnend halfuur
  • Op woensdag = vanaf 12u05 tot 18u00 = € 0,75 per beginnend halfuur
  • Middagstoezichten: € 0,25 per middag
  • Pedagogische studiedag: voor halve dag: €5,50 en een volledig dag: €11


Ouders die hun kinderen te laat komen afhalen betalen per begonnen kwartier een boete van 10€ en dit per kind.

Dit zal op de factuur van de opvang gerekend worden


Naast de gewone avondopvang voor de kleuters bieden wij avondstudie aan voor de leerlingen van de lagere school.

Dit is echter geen individuele begeleiding. De afspraken voor de studie zullen jullie in het begin van het jaar meekrijgen.

Deze begint om 15u45 en eindigt om 16u45. Werkingsreglement van Gibbon schooljaar 2018-2019