Het schoolreglement


In het schoolreglement staan wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.


U tekent het schoolreglement bij elk nieuw schooljaar en bij de inschrijving van uw kind.


Lees je graag ons schoolreglement ? Klik hier