Directeur en ondersteunend personeel

directeur

Mevr. M. Vandenabeele

directiesecretaresse

Jacqueline De Mesmaecker

administratie opvang

Rani De Dyn

zorgcoördinator

Estelle Buelens