Leerkrachten lagere school

1ste leerjaar

juf Tessa

3de leerjaar

juf Peggy

5de leerjaar

juf Myrte

2de leerjaar

juf Marisa


4de leerjaar

juf Kaneesha

6de leerjaar

meester Niels


Ondersteunend personeel

SES

juf Bie

turnleerkracht

meester Matthias