Leerkrachten lagere school

1ste leerjaar A

juf Melyssa

3de leerjaar

juf Peggy

5de leerjaar

juf Myrte

1ste leerjaar B

juf Tessa

4de leerjaar

juf Kaneesha

6de leerjaar

meester Niels

2de leerjaar

juf MarisaOndersteunend personeel

SES

juf Bie

     aanvangsbegeleider &  

   interne kwaliteitsco√∂rdinator

          meester Geert

turnleerkracht

meester Matthias