Opvang

OpvangBrengen en ophalen van kinderen       


We profileren ons graag als “warme” school. Ouders zijn zeker welkom in onze gebouwen.


Enkele afspraken:

  • We nemen ’s morgens afscheid in de inkomhal.
  • Verwittig de klasleerkracht indien je kind door iemand anders wordt opgehaald.

                           


Opvang en avondstudie


De opvang voor en na de schooluren is betalend en wordt op de volgende manier berekend:


  • ’s Ochtends: vanaf 07u30 tot 08u40 = € 1,20 per week
  • ’s Avonds = vanaf 15u45 tot 18u00 = € 0,75 per beginnend halfuur
  • Op woensdag = vanaf 12u05 tot 18u00 = € 0,75 per beginnend halfuur
  • Middagstoezichten: € 0,25 per middag
  • Pedagogische studiedag: voor halve dag: €    en een volledig dag: €


Ouders die hun kinderen te laat komen afhalen betalen per begonnen kwartier een boete van 10€ en dit per kind.

Dit zal op de factuur van de opvang gerekend worden


Werkingsreglement van Gibbon schooljaar 2020-2021