Opvang

OpvangBrengen en ophalen van kinderen       


We profileren ons graag als “warme” school. Ouders zijn zeker welkom in onze gebouwen.

Bij de kleuters

De kleuters worden vanaf 08:30u naar de klas gebracht.  Elke ouder kan even mee in de klas komen.

Om 08:45u starten wij graag met onze kleuters. 


Enkele afspraken voor de lagere school:

  • We nemen ’s morgens afscheid in de inkomhal.
  • Verwittig de klasleerkracht schriftelijk indien je kind door iemand anders wordt opgehaald.

                           


Opvang en avondstudie


De opvang voor en na de schooluren is betalend en wordt op de volgende manier berekend:


  • ’s Ochtends: vanaf 07u30 tot 08u40 = € 1,20 per week
  • ’s Avonds = vanaf 15u45 tot 18u00 = € 0,75 per beginnend halfuur
  • Op woensdag = vanaf 12u05 tot 18u00 = € 0,75 per beginnend halfuur
  • Middagstoezichten: € 0,25 per middag
  • Pedagogische studiedag: halve dag: € 5,50  - volledig dag: € 11 (inschrijvingen zijn bindend)


Ouders die hun kinderen te laat afhalen betalen per begonnen kwartier een boete van 10€ en dit per kind.

Dit zal op de factuur van de opvang gerekend worden


Werkingsreglement van Gibbon schooljaar 2020-2021