Inschrijvingen

Om in onze school ingeschreven te worden, moet je kind op de instapdatum voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.   

Je kind moet de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben om op één van de specifieke instapdata die de overheid bepaald heeft toegelaten te worden om aanwezig te zijn op school.   

Vanaf de leeftijd van drie jaar mag je kind op elk tijdstip instappen.   

In onze school heeft de kleuterafdeling een grotere capaciteit dan het lager onderwijs, daarom moet je kind zich bij de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs opnieuw laten inschrijven. Bij deze inschrijving gelden dezelfde regels, inclusief voorrangsregeling, als bij een nieuwe inschrijving.

Wanneer inschrijven ?  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wanneer-inschrijven

Uw kind aanmelden voor onze school : https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wanneer-inschrijven